AFLYST- AFLYST- Generalforsamling Dansk Folkeparti Tårnby er aflyst

Af Brian Bruun

Generalforsamlingen er aflyst

 

 

Ny dato er stadig ukendt

Dansk Folkeparti Tårnby afholder generalforsamling Mandag den 23 marts 2020 kl. 18.30.

Det afholdes i Foreningscentret(Postkassen)
Mødelokale 1+2
Amagerlandevej 71
2770 Kastrup

Der er flere interessante valg i dette år.

Marlene Nyberg ønsker genvalg til Formandsposten
Paw Karslund ønsker genvalg til bestyrelsen
Brian Bruun ønsker genvalg til bestyrelsen
Jutta Mehlsen ønsker genvalg som revisor
Der er valg af suppleanter.

Dansk Folkeparti har 25 års jubilæum, hvilket i denne anledning afholdes i Odense. Det er muligt at tilmelde sig som delegerede til dette årsmøde.